Ecompo

Ekologické obaly: Rozdiely, typy a 5 najlepších materiálov

11. júla 2023
Eco-friendly Materials for Packaging: Differences, Types, and Top 5 Options

Obaly, ktoré sa často použijú len raz a vyhodia, sú významným zdrojom odpadu a znečistenia. Ekologické obaly predstavujú reálne riešenie tohto globálneho problému. Poďme sa pozrieť rôzne typy ekologických alternatív a ich vlastnosti, vďaka čomu získate prehľad o biologicky rozložiteľných, kompostovateľných a recyklovateľných obaloch a rozdieloch medzi nimi.

Aké sú rozdiely medzi ekologickými obalmi?

Slovník súčasného slovenského jazyka definuje slovo ekologický ako „neohrozujúci životné prostredie“. Hoci neexistuje norma EÚ, ktorá by poskytovala definíciu ekologických obalových materiálov, Európske spotrebiteľské centrum vo Francúzsku poskytuje kritériá, ktoré možno použiť na identifikáciu ekologických produktov:

  • sú vyrobené z prírodných materiálov
  • produkujú menej emisií CO₂
  • dajú sa opätovne použiť, opraviť alebo upraviť na konci ich životného cyklu
  • majú miestny pôvod
  • sú etické a fair trade

Ekologické obaly sú prínosom pre našu planétu a existujú v niekoľkých typoch:

1. Biologicky rozložiteľné obaly

Biologická rozložiteľnosť je proces, pri ktorom sa materiál časom rozkladá na oxid uhličitý, vodu a biomasu. Tento proces uľahčujú mikroorganizmy a závisí od podmienok (ako je teplota alebo vlhkosť) konkrétneho prostredia (napr. priemyselného kompostoviska alebo pôdy) a od materiálu.

Biologicky rozložiteľné materiály pomáhajú znižovať objem odpadu na skládkach. Na rozdiel od bežných plastov neobsahujú nebezpečné toxíny a chemikálie, pretože sú vyrobené z prírodných zdrojov.

Niektoré materiály, ktoré sú klamlivo označené ako biologicky rozložiteľné, môžu stále zanechávať malé fragmenty alebo toxické zvyšky.

Biomasa
Granulát
Biodegradácia
Produkt
Kompost

Biologická rozložiteľnosť predstavuje uzavretý cyklus.

2. Kompostovateľné obaly

Kompostovateľnosť je vlastnosť obalu, ktorá mu umožňuje biologicky sa rozložiť za určitých podmienok v priemyselnom alebo domácom komposte. Materiál musí byť biologicky rozložiteľný, aby sa dal zhodnotiť kompostovaním. Inými slovami, všetky kompostovateľné obaly sú zároveň biologicky rozložiteľné.

Podobne ako biologicky rozložiteľné obaly, aj kompostovateľné obaly sa rozkladajú na netoxické zložky.

Rozdiel medzi biologicky rozložiteľnými a kompostovateľnými materiálmi spočíva v tom, že kompostovateľné obaly sa úplne rozložia a môžu sa dokonca použiť na pestovanie ďalších zdrojov, pretože ich konečný produkt – kompost – môže obohatiť pôdu a podporiť rast rastlín. Znižuje tiež závislosť od fosílnych palív.

Mnohé kompostovateľné materiály potrebujú na účinné rozloženie vysoké teploty v priemyselných kompostovacích zariadeniach. Ak skončia na skládke, nemusia sa rozložiť úplne alebo rýchlo. Nedajú sa recyklovať a ak sa nezlikvidujú správne, môžu kontaminovať recyklačné toky.

Compostable packaging can improve soil quality.
Kompostovateľné obaly dokážu zlepšiť kvalitu pôdy.

3. Recyklovateľné obaly

Recyklovateľné obaly sa po použití môžu spracovať na získanie surovín, ktoré sa potom použijú na výrobu nových produktov. Podporujú obehové hospodárstvo, v ktorom sa materiály používajú čo najdlhšie, čím sa znižuje potreba nových zdrojov. 

Nie všetky materiály sa však dajú recyklovať.

Nerecyklovateľné materiály, ako napríklad biologicky rozložiteľné a kompostovateľné plasty, môžu kontaminovať recyklačný tok, ak sa do neho primiešajú.

4. Biobased obaly

Tento typ obalov je vyrobený z materiálu, ktorý sa získava z biomasy. Nie je automaticky biologicky rozložiteľný, pretože schopnosť materiálu biologicky sa rozkladať závisí od jeho chemickej štruktúry a nie od základnej suroviny.

To znamená, že plasty na báze 100 % fosílnych palív sa môžu biologicky rozložiť a 100 % biobased plasty nemusia.

Biobased materiály pochádzajú z obnoviteľných zdrojov, ktoré sa na rozdiel od bežných plastov dajú opätovne vypestovať. Môžu tiež pomôcť znížiť emisie skleníkových plynov. Na druhej strane však môže pestovanie plodín na výrobu biobased materiálov konkurovať produkcii potravín pri využívaní pôdy a potenciálne negatívne vplývať na biodiverzitu, ak nie je riadené udržateľným spôsobom.

Zhrnutie porovnania ekologických obalov

Ak to zhrnieme, biologicky rozložiteľné obaly sa rozkladajú na oxid uhličitý, vodu a biomasu. Kompostovateľné obaly sa úplne rozložia a môžu sa dokonca použiť na pestovanie ďalších zdrojov. Recyklovateľné obaly sa môžu premeniť na suroviny, ktoré sa môžu využiť na výrobu nových produktov. A napokon, biobased obaly sa získavajú z biomasy, ale nie sú nevyhnutne biologicky rozložiteľné.

Ekologické obaly: 5 najlepších materiálov 

Ekologické materiály sú vyrobené z obnoviteľných zdrojov a často sú recyklovateľné, biologicky rozložiteľné alebo kompostovateľné. Tu je niekoľko príkladov:

1. Bioplasty

Bioplasty sa vyrábajú z rastlín (napr. z kukurice, cukrovej trstiny a cukrovej repy) alebo iných biologických materiálov (napr. vedľajších produktov baktérií). Predstavujú rôznorodú skupinu materiálov rozdelenú do troch hlavných skupín:

  1. Biobased a biologicky nerozložiteľné
  2. Biobased a biologicky rozložiteľné
  3. Plasty, ktoré sú na báze fosílnych zdrojov a sú biologicky rozložiteľné

Znižujú závislosť od fosílnych palív a v porovnaní s bežnými plastmi produkujú menej skleníkových plynov. Podľa existujúceho výskumu by sa používaním biobased polymérov, ktoré by nahradili približne 67 % celosvetovej spotreby plastov, mohlo potenciálne ušetriť 241 – 316 Mt ekv. CO2 ročne.

V súčasnosti môžu mať bioplasty rovnaké vlastnosti a ponúkať rovnakú kvalitu obalov ako tradičné plasty. Môžu ponúkať tepelnú odolnosť, tvrdosť, pružnosť a navyše špeciálne vlastnosti prospešné pre planétu, ako je biologická rozložiteľnosť alebo kompostovateľnosť. Príkladom je bioplast NonOilen®, ktorý okrem iných vlastností ponúka pružnosť a tuhosť pri vyšších teplotách.

Some bioplastics can be flexible, rigid, and durable, while offering biodegradability and compostability.
Niektoré bioplasty môžu byť pružné, pevné a odolné, pričom sú biologicky rozložiteľné a kompostovateľné.

Potenciálnou nevýhodou je potreba špecifických kompostovacích zariadení na ich účinné rozloženie. Tradičnejšie riešenia si vyžadujú systémy s uzavretým cyklom, ako je napríklad jedáleň, ktorá je schopná zbierať všetky použité poháre a príbory a následne ich umiestniť do kompostérov určených na likvidáciu kuchynského a potravinového odpadu.

Takéto riešenia si vyžadujú aj vzdelávanie verejnosti s cieľom zaviesť lepšie postupy kompostovania bioplastov, ako aj nové a lepšie právne predpisy. NonOilen® sa, naopak, dokáže rozložiť v pôde, a preto neznečisťuje životné prostredie, aj keď nie je správne kompostovaný.

2. Recyklovaný papier 

Recyklovaný papier je známy ekologický materiál, ktorý redukuje odlesňovanie tým, že znižuje potrebu primárnej drevnej buničiny. V porovnaní s novým papierom šetrí aj energiu a vodu pri výrobe. Napriek tomu si proces recyklácie papiera stále vyžaduje značné množstvo energie a kvalita papiera sa môže po opakovanej recyklácii zhoršiť.

Recycled paper helps to reduce deforestation.
Recyklovaný papier pomáha znižovať odlesňovanie

3. Huby

Obaly na báze húb sú novým, biologicky rozložiteľným a úplne kompostovateľným materiálom. Ten je vyrobený z mycélia, koreňovej štruktúry húb. Ponúka odolnosť a všestrannosť pri používaní a pomáha pri znižovaní množstva odpadu, keďže sa pestuje s využitím poľnohospodárskeho odpadu. Nevýhodou je, že ide o relatívne nový koncept a škálovateľnosť výroby a prijatie na strane spotrebiteľov môže predstavovať problém.

4. Morské riasy

Obaly z morských rias sú úplne biologicky rozložiteľné. Morské riasy nevyžadujú používanie pesticídov ani veľa priestoru na rýchly rast, čo z nich robí výnimočne udržateľnú voľbu. Hoci ide o sľubnú alternatívu, jej neznámosť u spotrebiteľov a potenciálne problémy s vôňou a štruktúrou môžu ovplyvniť ich široké prijatie.

5. Celulóza

Celulózové obaly vyrobené z rastlinných vlákien sú recyklovateľné aj kompostovateľné. Je to univerzálny materiál, ktorý sa používa v celom rade výrobkov, od tašiek až po obaly na potraviny. Energeticky náročný výrobný proces však môže byť nedostatkom. Zároveň je dôležité zabezpečiť, aby celulóza pochádzala z udržateľného lesného hospodárstva.

Trh ponúka mnoho ekologických alternatív k bežným plastom. Ekologickú stopu svojho podnikania môžete výrazne znížiť či už používaním biologicky rozložiteľných, kompostovateľných, recyklovateľných alebo biobased materiálov, alebo nových materiálov, ako sú bioplasty alebo obaly na báze morských rias.

Ak hľadáte praktické kroky, ktoré vám pomôžu prejsť na ekologické obalové materiály, prečítajte si nášho sprievodcu pre majiteľov firiem.

Udržateľnosť, ktorá sa vám prispôsobí

Spoločnosť Ecompo pre vás vyrobí bioplasty na mieru, vďaka čomu vám pomôže s prechodom na ekologické obaly.
Kontaktovať

Odbornosť do vašej schránky

Zaregistrujte sa a získajte exkluzívny obsah týkajúci sa bioplastov od našich expertov.
Newsletter SK

Riešenia na mieru

Biologicky rozložiteľné materiály vyvíjame už viac ako 10 rokov.
Zistiť viac
Sme spoločnosť zameraná na výrobu produktov z bioplastov a partner, ktorý s vami zdieľa víziu o zelenšej budúcnosti.
© 2024 ecompo.sk
 | Web navrhla a vytvorila agentúra YNK media
crossmenu