Ecompo

Prechod na ekologické obaly: Príručka pre majiteľov firiem

26. júla 2023

Prechod na ekologické obaly prináša mnohé výzvy. Môžete mať obavy v súvislosti s nákladmi, trvanlivosťou obalov a vnímaním spotrebiteľov. V takom prípade je táto príručka určená práve vám. Nižšie nájdete všetko od praktických krokov až po pochopenie dôvodov, prečo prejsť na ekologické materiály. Prínosy pre vašu firmu, vašich zákazníkov a planétu stoja za to.

Prechod na ekologické obaly

Prechod na ekologické obaly si vyžaduje strategické plánovanie a uvážené rozhodnutia. Aby sme vám pomohli začať, pripravili sme zoznam praktických krokov:

Zamerajte sa na kritériá, s ktorými vyberiete skutočne ekologický obal

Výber skutočne ekologického obalu si vyžaduje dôkladný prieskum a zváženie. Tu je niekoľko kľúčových faktorov, ktoré zabezpečia, že bude vaša voľba skutočne udržateľná:

 1. Analýza životného cyklu: Ide o posúdenie vplyvu materiálu na životné prostredie od jeho získania alebo výroby až po likvidáciu. Skutočne ekologický materiál by mal mať nízky vplyv na životné prostredie počas celého životného cyklu.
 2. Pôvod materiálu: Použité suroviny by mali pochádzať z udržateľných zdrojov. Papier by mal napríklad pochádzať z obhospodarovaných lesov, v ktorých sa opätovne vysádzajú stromy. V prípade bioplastov je lepšie, ak sa vyrábajú z odpadových produktov, a nie z plodín účelovo pestovaných na ich výrobu.
 3. Možnosť recyklácie alebo kompostovania: V ideálnom prípade by mali byť obaly ľahko recyklovateľné alebo kompostovateľné, čím sa zníži množstvo odpadu na skládkach. Je však nevyhnutné zohľadniť aj miestne zariadenia na recykláciu a kompostovanie – ak je váš obal recyklovateľný, ale neexistujú lokálne zariadenia na jeho recykláciu, prínos sa stráca.
 4. Biologická rozložiteľnosť: Ak sa materiál dostane do životného prostredia, mal by sa rozložiť bez zanechania škodlivých zvyškov. Je však dôležité si uvedomiť, že „biologicky rozložiteľný“ nemusí nevyhnutne znamenať, že sa rozloží rýchlo alebo bezpečne v akomkoľvek prostredí.

Viac sa o rozdieloch medzi biologicky rozložiteľnými, kompostovateľnými a recyklovateľnými obalmi dozviete v našom článku o ekologických obaloch.

 1. Netoxickosť: Materiál by nemal uvoľňovať škodlivé látky počas svojho životného cyklu, či už počas výroby, používania alebo rozkladu. To chráni nielen životné prostredie, ale aj zdravie spotrebiteľov.

Príkladom skutočne ekologického materiálu je NonOilen®, jediný certifikovaný bioplast na trhu, ktorý obsahuje iba polyméry na báze prírodných látok s výhradne ekologickými aditívami.

Truly eco-friendly packaging materials are non-toxic.
Skutočne ekologické obaly nie sú toxické.

Vezmite do úvahy požiadavky produktu

Pri prechode na ekologické obaly je veľmi dôležité mať na pamäti špecifické požiadavky vášho výrobku. Tie ovplyvnia typ obalu, ktorý bude najvhodnejší. Medzi kľúčové požiadavky, ktoré by ste mali zvážiť, patria tieto:

 1. Ochrana: Obal musí chrániť výrobok, ktorý obsahuje. Ak predávate krehké predmety, budete potrebovať bezpečný obal. V prípade tovaru, ako sú potraviny alebo niektoré kozmetické výrobky, môže byť potrebné, aby bol obal vzduchotesný. 

Vyhodnoťte ochranné vlastnosti ekologických materiálov, o ktorých uvažujete, aby ste sa uistili, že sú vhodné pre váš účel.

 1. Veľkosť a hmotnosť: Obal musí zodpovedať veľkosti a hmotnosti vášho produktu. Niektoré ekologické materiály nemusia byť dostatočne pevné, aby uniesli ťažké predmety, alebo môžu byť príliš objemné pre malé výrobky.
 2. Trvanlivosť: Ak má váš výrobok dlhú trvanlivosť, potrebujete obal, ktorý ho bude chrániť počas potrebného obdobia. Niektoré biologicky rozložiteľné a kompostovateľné materiály sa časom rozkladajú, preto nemusia byť vhodné pre výrobky s dlhou trvanlivosťou.
 3. Právne a regulačné požiadavky: V závislosti od vášho odvetvia môžu existovať špecifické predpisy, ktoré budete musieť pri obaloch dodržiavať. Uveďme si príklad. V EÚ musia všetky materiály, ktoré prichádzajú do styku s potravinami, spĺňať požiadavky nariadenia (ES) č. 1935/2004 o materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami.

Spolupracujte so spoľahlivými dodávateľmi

Keďže nie každé riešenie je skutočne biologicky rozložiteľné a kompostovateľné, je dôležité hľadať dodávateľov s osvedčenými výsledkami v oblasti ekologických obalov, ktorí sú držiteľmi certifikátov zaručujúcich ich záväzok k trvalo udržateľným postupom.

 1. Certifikáty: Spoľahliví dodávatelia majú certifikáty od príslušných orgánov, ktoré potvrdzujú ich ekologické postupy. Hľadajte certifikáty, ako je napríklad Forest Stewardship Council (FSC) pre výrobky z papiera, Food Contact Materials (od referenčných laboratórií EÚ) pre obaly na potraviny alebo ILAC MRA pre biologicky rozložiteľné materiály.
Biodegradability certificate
Certifikát o biologickej rozložiteľnosti
Food Contact Certificate
Certifikát o kontakte s potravinami
 1. Skúsenosti a reputácia: Dodávateľ s osvedčenými výsledkami a pozitívnou spätnou väzbou od zákazníkov je často spoľahlivou voľbou. Oplatí sa pozrieť si ich portfólio, prípadové štúdie alebo referencie zákazníkov.
 2. Zabezpečenie kvality: Dodávateľ by mal byť schopný neustále poskytovať vysokokovalitné materiály. Mal by mať tiež zavedené opatrenia na zabezpečenie dôsledného dodržiavania noriem kvality.
 3. Obaly na mieru: Hľadajte výrobcu, ktorý ponúka riešenia na mieru a dokáže prispôsobiť veľkosť, hrúbku alebo farbu vášho obalu.
Always look for certified eco-friendly materials.
Vždy hľadajte certifikované ekologické materiály.

Vzdelávajte svojich zákazníkov

Vzdelávanie zákazníkov o prechode na ekologické obaly je dôležitým krokom na vašej ceste k udržateľnosti. Tu je niekoľko nápadov, ako ich môžete vzdelávať nad rámec toho, čo už vedia:

 1. Jasne označujte: Uistite sa, že váš ekologický obal obsahuje jasné informácie o použitom materiáli a pokynoch na jeho likvidáciu.

Ak je obal biologicky rozložiteľný, kompostovateľný alebo recyklovateľný, uveďte pokyny, ako ho správne kompostovať alebo recyklovať.

 1. Pomôžte svojim zákazníkom zapojiť sa: Dajte svojim zákazníkom pocit, že sú súčasťou zmeny. Ako? Budovaním komunity, organizovaním podujatí a zdieľaním ich príbehov o tom, ako používajú vaše produkty.
 2. Oslovte svojich zákazníkov online: Využite svoje online platformy na zdieľanie príbehu, ktorý stojí za prechodom na ekologické obaly. Uverejnite vysvetľujúce blogové články, videá, infografiky alebo usporiadajte živé vysielanie, na ktorom vám môže publikum klásť otázky. Vytvorte si zoznam e-mailových kontaktov a pošlite im oznámenie o svojich nových obaloch.
 3. Aktívne sa podeľte o svoje vedomosti: Ak sa zúčastníte na odborných podujatiach, konferenciách aj akciách zameraných na spotrebiteľov ako rečník, máte skvelú príležitosť podeliť sa s inými o to, čo viete o svojich ekologických obaloch (napríklad o výrobnom procese, výhodách či správnej likvidácii).

Výhody prechodu na ekologické obaly

Ak sa rozhodnete pre ekologické obaly, ich výhody presahujú rámec ochrany životného prostredia. 

Po prvé, svet zápasí s globálnou krízou v oblasti odpadu. V roku 2021 sa na celom svete vyprodukovalo 390,7 milióna ton plastov. Z toho 90,2 % bolo na báze fosílnych palív. Približne 8 až 10 miliónov ton plastov skončí každý rok v oceáne, čo spôsobuje znečistenie morí. Prechod na ekologické obaly môže pomôcť zmierniť tento problém.

Po druhé, spotrebitelia vytvárajú dopyt po udržateľnosti. Vyhľadávanie udržateľného tovaru na Googli sa v rokoch 2016 až 2020 zvýšilo o 71 %. Približne polovica amerických spotrebiteľov je ochotná priplatiť si za udržateľné obaly. 

Zavedením ekologických obalov môžete splniť očakávania zákazníkov, zlepšiť imidž svojej značky a mať pozitívny vplyv na našu planétu.

Prejdite na nový spôsob balenia ešte dnes. Začnite svoju cestu k udržateľnosti s ekologickými obalmi. Váš podnik, vaši zákazníci a vaša planéta vám poďakujú.

Udržateľnosť, ktorá sa vám prispôsobí

Spoločnosť Ecompo pre vás vyrobí obaly z bioplastov na mieru, a tým vám môže pomôcť na vašej ceste k udržateľnosti.
Kontaktovať

Odbornosť do vašej schránky

Zaregistrujte sa a získajte exkluzívny obsah týkajúci sa bioplastov od našich expertov.
Newsletter SK

Riešenia na mieru

Biologicky rozložiteľné materiály vyvíjame už viac ako 10 rokov.
Zistiť viac
Sme spoločnosť zameraná na výrobu produktov z bioplastov a partner, ktorý s vami zdieľa víziu o zelenšej budúcnosti.
© 2024 ecompo.sk
 | Web navrhla a vytvorila agentúra YNK media
crossmenu