Ecompo

Ako fungujú biologicky rozložiteľné obaly: 6 vecí, ktoré potrebujete vedieť pri výrobe

15. augusta 2023

Biologicky rozložiteľné obaly sú vhodnou alternatívou k tradičným plastom. Aby sme vám pomohli zorientovať sa v tom, čo by mohli priniesť vašej výrobe, zhrnuli sme 6 základných vecí, ktoré potrebujete vedieť o tomto type obalov, vrátane výhod, oblastí použitia a dôvodov ich používania.

1. Čo je a čo nie je biologicky rozložiteľný obal?

Podľa Európskej environmentálnej agentúry biologicky rozložiteľný znamená „schopný rýchleho rozkladu mikroorganizmami za prirodzených podmienok (aeróbnych a/alebo anaeróbnych)“.

Biologicky rozložiteľné obaly sú udržateľnou alternatívou tradičných plastov, ktoré sú navrhnuté tak, aby sa pomocou mikroorganizmov prirodzene rozkladali na vodu, oxid uhličitý a biomasu. V tejto súvislosti je nevyhnutné spomenúť aj tieto pojmy: 

  • Biobased – obal vyrobený z biomasy, ktorý nemusí byť nevyhnutne biologicky rozložiteľný, kompostovateľný alebo recyklovateľný
  • Kompostovateľný – podskupina biologicky rozložiteľných obalov so schopnosťou biologického rozkladu za kontrolovaných podmienok

Hľadajte riešenia s označením „kompostovateľný“, aby ste sa uistili, že používate skutočne biologicky rozložiteľné obaly. Kompostovateľné riešenia sa bezpečne rozkladajú v priemyselnom alebo domácom komposte a môžu sa použiť na obohatenie pôdy.

Medzi materiály bežne používané na výrobu biologicky rozložiteľných obalov patria bioplasty, recyklovaný papier, huby, celulóza a morské riasy. V článku Ekologické obaly sa dozviete viac o výhodách a nevýhodách jednotlivých typov.

Príklad biodegradácie: ako sa rôzne formy bioplastu NonOilen® časom rozkladajú.

2. Ako sa vyrábajú biologicky rozložiteľné obaly?

Výrobný proces biologicky rozložiteľných obalov sa líši v závislosti od použitého materiálu, ale všeobecné kroky zahŕňajú:

  1. Získavanie surovín: Biologicky rozložiteľné obaly využívajú predovšetkým obnoviteľné zdroje. Medzi ne môžu patriť materiály na rastlinnej báze, napríklad kukuričný škrob alebo biomasa.
  2. Spracovanie materiálov: Získané materiály sa rôznymi chemickými alebo biologickými procesmi premieňajú na biopolyméry. Tieto biopolyméry budú slúžiť ako základ pre vytvorenie konečných obalov.
  3. Výroba obalov: Biopolyméry sa následne vytvarujú do požadovaných obalov pomocou techník, ako je extrúzia alebo vstrekovanie.
  4. Konečná úprava a potlač: Biologicky rozložiteľné obaly môžu prejsť dokončovacími procesmi, ako je potlač ekologickými farbami na zobrazenie značky alebo informácií o výrobku.

3. Aké sú výhody biologicky rozložiteľných obalov ako materiálu?

Biologicky rozložiteľné obaly ponúkajú niekoľko kľúčových výhod, ktoré z nich robia atraktívnu voľbu:

Nezanechávajú žiadne škodlivé látky

Pri rozklade tradičných plastových obalov sa do životného prostredia často uvoľňujú škodlivé chemické látky. Napríklad polyetylén podlieha prirodzenému procesu oxidácie, keď je vystavený slnečnému žiareniu. Jeho teplo a UV žiarenie rozbíjajú niektoré C-H väzby v štruktúre polyméru. Prísady a zmäkčovadlá sa uvoľňujú do životného prostredia, pričom vznikajú skleníkové plyny. 

Biologicky rozložiteľné obaly sa, naopak, rozkladajú na prírodné prvky (vodu, oxid uhličitý a biomasu), čo predstavuje minimálne riziko pre ekosystémy. 

Táto vlastnosť zaručuje, že obal neprispieva k zhoršovaniu kvality životného prostredia tak, ako to robia bežné plasty vo forme mikroplastov alebo emisií skleníkových plynov.

Ich likvidácia je jednoduchá

Tradičné biologicky nerozložiteľné obalové materiály, ako sú plasty, sa rozkladajú stovky rokov, čo vedie k vážnym environmentálnym problémom. Často končia na skládkach alebo v oceánoch, čím výrazne prispievajú ku globálnemu znečisteniu. 

Podľa OECD sa odhaduje, že v moriach a oceánoch sa nachádza 30 miliónov ton plastového odpadu a ďalších 109 miliónov ton plastového odpadu sa nahromadilo v riekach.

Na druhej strane, biologicky rozložiteľné obaly sa prirodzene rozložia v relatívne krátkom čase. Zvyčajne je to niekoľko mesiacov až niekoľko rokov, v závislosti od konkrétnych použitých materiálov. Môžu sa kompostovať v priemyselných zariadeniach, čím sa zmenia na pôdu bohatú na živiny.

To nielenže eliminuje problémy s likvidáciou pre vašich zákazníkov, ale tiež znižuje dopyt po skládkach. To prispieva k riešeniu v oblasti odpadového hospodárstva.

Vytvárajú menej odpadu  

Biologicky rozložiteľné obaly výrazne znižujú množstvo odpadu. Keďže sú vyrobené z obnoviteľných zdrojov a prirodzene sa rozkladajú, neprispievajú k rastúcemu problému nerozložiteľného odpadu. 

Mnohé biologicky rozložiteľné obalové materiály sa navyše dajú recyklovať (napríklad recyklovaný papier), čím sa predlžuje ich životný cyklus a znižuje potreba nových surovín. Tento prístup k obalom podporuje obehové hospodárstvo, v ktorom sa minimalizuje množstvo odpadu a zdroje sa využívajú efektívne.

Biologicky rozložiteľné obaly pomáhajú znižovať množstvo odpadu, ktorý končí na skládkach.

4. Ako likvidovať biologicky rozložiteľné obaly? 

Správna likvidácia je nevyhnutná na maximalizáciu prínosov biologicky rozložiteľných obalov. Ako už bolo spomenuté, biologicky rozložiteľné obaly musia byť kompostovateľné. Dva základné spôsoby likvidácie sú:

Priemyselný kompost

Priemyselné kompostárne poskytujú ideálne podmienky na účinný rozklad biologicky rozložiteľných obalov. Tieto zariadenia udržiavajú optimálnu teplotu, vlhkosť a úroveň mikrobiálnej aktivity, aby sa urýchlil proces rozkladu. 

EN 13432 je európska norma, ktorá stanovuje kritériá priemyselnej kompostovateľnosti obalov.

Podľa tejto normy sa vyžaduje, aby sa kompostovateľné plasty rozpadli po 12 týždňoch a úplne sa rozložili po šiestich mesiacoch. 

Domáci kompost

Domáce kompostovanie umožňuje jednotlivcom aktívne sa podieľať na znižovaní ich vplyvu na životné prostredie premenou biologicky rozložiteľného odpadu na kompost bohatý na živiny, ktorý vedia využiť vo svojej záhrade. Aby sa urýchlil proces rozkladu, je dôležité rozdrviť produkty pred kompostovaním na menšie kúsky. Norma EN 13432 definuje kritériá pre priemyselné, nie však pre domáce kompostovanie.

Je dôležité si uvedomiť, že nie všetky biologicky rozložiteľné materiály sa dajú kompostovať doma a niektoré si môžu vyžadovať špecifické podmienky, aby sa účinne rozložili. 

Vždy si prečítajte pokyny na správnu likvidáciu od svojho dodávateľa. Je to dôležité aj pre následnú osvetu vašich zákazníkov.

5. Kde sa používajú biologicky rozložiteľné obaly?  

Biologicky rozložiteľné obaly nachádzajú uplatnenie v rôznych odvetviach vrátane týchto:

Potravinárstvo a gastronómia

Biologicky rozložiteľné materiály sa používajú na výrobu všetkého od nákupných tašiek až po poháre, nádoby na jedlo a príbory. Tieto biologicky rozložiteľné alternatívy pomáhajú znižovať obrovské množstvo plastového odpadu, ktorý zvyčajne vzniká v potravinárskom sektore, a zároveň zabezpečujú kvalitu a bezpečnosť výrobkov.

Poľnohospodárstvo

Biologicky rozložiteľné materiály, ako sú mulčovacie fólie, pomáhajú pri zadržiavaní vlhkosti v pôde a v boji proti burine, čím prispievajú k postupom trvalo udržateľného poľnohospodárstva. Tieto fólie sa časom rozkladajú, čím sa eliminuje potreba ich odstraňovania na konci vegetačného obdobia. Tým sa ďalej znižuje prácnosť a vplyv na životné prostredie.

Kozmetický priemysel

Kozmetický priemysel, neslávne známy svojím plastovým odpadom, je ďalším odvetvím, ktoré má prospech z biologicky rozložiteľných obalov. Riešenia pre kozmetické výrobky, ako sú fľaše a nádoby na krémy, ponúkajú ekologickejšiu alternatívu pre kozmetické značky, ktoré sa zaujímajú o svoju ekologickú stopu. Správa Buying Green Report 2023 odhalila, že až 82 % respondentov je ochotných zaplatiť viac za udržateľné obaly.

Farmaceutický priemysel

Toto odvetvie s obrovským množstvom produktov má potenciál vytvárať značné množstvo odpadu. Na riešenie tohto problému začínajú spoločnosti používať biologicky rozložiteľné fľaštičky a dózy na balenie piluliek, kapsúl a tabliet.

Biologicky rozložiteľné poháre na kávu sú rozmerovo stabilné pri teplotách nápojov do 100 °C.

6. Prečo používať biologicky rozložiteľné obaly pre vašu značku?

Zavedenie biologicky rozložiteľných obalov prináša výhody nielen pre životné prostredie, ale aj vašu značku. Tu je niekoľko dôvodov, prečo zvážiť prechod na biologicky rozložiteľné obaly:

Pomáhajú znížiť vašu uhlíkovú stopu

Biologicky rozložiteľné obaly sa vyrábajú predovšetkým z obnoviteľných zdrojov. Procesy výroby a likvidácie týchto materiálov neprispievajú k emisiám skleníkových plynov tak veľmi ako tradičné plastové riešenia. Používaním biologicky rozložiteľných obalov môže vaša spoločnosť výrazne znížiť svoju uhlíkovú stopu, čím prispeje k celosvetovému úsiliu o zmiernenie klimatických zmien.

Zlepšia imidž vašej značky

Na súčasnom trhu sa spotrebitelia čoraz viac zaujímajú o životné prostredie a majú tendenciu podporovať značky, ktoré sú v súlade s ich hodnotami. Používaním biologicky odbúrateľných obalov vaša značka vysiela silný signál o ochrane životného prostredia.

Takýto záväzok k udržateľnosti môže posilniť povesť vašej značky, vybudovať dôveru spotrebiteľov a podporiť lojalitu zákazníkov. 

Okrem toho môžu biologicky rozložiteľné obaly pomôcť vašej značke osloviť aj nové, ekologicky zmýšľajúce demografické skupiny, čím sa rozšíri vaša zákaznícka základňa.

Sú všestranné

Či už ide o nádoby na potraviny alebo tašky, biologicky rozložiteľné materiály ponúkajú univerzálnu a udržateľnú alternatívu k tradičným plastom. Možno ich vyrobiť v širokej škále tvarov, veľkostí a dizajnov tak, aby vyhovovali vašim špecifickým potrebám. Táto všestrannosť umožňuje vašej značke zachovať si jedinečnú identitu a estetiku aj po prechode na udržateľné obaly.

Trvá 20 rokov, kým sa plastová taška rozloží. Naše biologicky rozložiteľné tašky to zvládnu do 180 dní.

V spoločnosti Ecompo sa zaväzujeme znižovať množstvo plastového odpadu pomocou našich riešení.

Majú trhový potenciál 

Dopyt po udržateľných obaloch rastie, spotrebitelia aktívne vyhľadávajú ekologické alternatívy. Prechodom na biologicky rozložiteľné obaly môže vaša značka preniknúť na tento rastúci segment trhu a potenciálne zvýšiť predaj.

Z prieskumu spoločnosti Deloitte z roku 2022 vyplynulo, že koncoví používatelia považujú výrobu udržateľných obalov a produktov za najdôležitejšiu hodnotu značky, keď sa rozhodujú nakupovať udržateľne.

Sú v súlade so smerovaním EÚ

Európska únia je lídrom v podpore udržateľnosti prostredníctvom právnych predpisov. Napríklad niektoré jednorazové plastové výrobky (ako sú slamky) sa od 3. júla 2021 nesmú uvádzať na trh EÚ. Európsky ekologický dohovor stanovuje, že všetky obaly predávané v EÚ musia byť do roku 2030 recyklovateľné alebo opätovne použiteľné.

Zavedenie biologicky rozložiteľných obalov nie je len o dodržiavaní súčasných právnych predpisov, ale aj o udržiavaní si náskoku pred potenciálnymi budúcimi zákonmi. 

Vzhľadom na celosvetový trend smerom k udržateľnosti sa predpisy týkajúce sa obalov v budúcnosti pravdepodobne sprísnia, a to v rámci EÚ aj mimo nej.

Ecompo môže pomôcť

Vyvinuli sme a patentovali najlepšie biologicky rozložiteľné materiály vo svojej triede. Náš špecializovaný tím bude s vami úzko spolupracovať pri vytváraní obalových riešení, ktoré zodpovedajú vašim potrebám.
Kontaktovať

Odbornosť do vašej schránky

Zaregistrujte sa a získajte exkluzívny obsah týkajúci sa bioplastov od našich expertov.
Newsletter SK

Riešenia na mieru

Biologicky rozložiteľné materiály vyvíjame už viac ako 10 rokov.
Zistiť viac
Sme spoločnosť zameraná na výrobu produktov z bioplastov a partner, ktorý s vami zdieľa víziu o zelenšej budúcnosti.
© 2024 ecompo.sk
 | Web navrhla a vytvorila agentúra YNK media
crossmenu