Ecompo

Pravda odhalená: Ako spotrebitelia vnímajú udržateľné produkty a čo môžete ako značka urobiť?

18. septembra 2023

Prevažná väčšina spotrebiteľov dnes pri rozhodovaní o kúpe uprednostňuje udržateľnosť. Čo presne však ovplyvňuje ich rozhodnutia a čo je dôležitejšie – ako môže vaša značka využiť tento posun? Začítajte sa do najnovších zistení z regionálnych aj globálnych prieskumov a zistite, ako spotrebitelia vnímajú udržateľné výrobky, akým výzvam čelia a aké kroky môže vaša značka podniknúť, aby nielen splnila, ale aj prekonala ich očakávania.

Ako spotrebitelia vnímajú udržateľné produkty?

Nedávne prieskumy naznačujú rastúci záujem o udržateľné produkty. Existujú však určité prekážky, ktoré bránia kupujúcim vo výbere ekologickejších variánt.

1. Regionálne postoje

Podľa prieskumu Consumer Sustainability Survey z roku 2023 takmer tri štvrtiny respondentov v USA (74 %) aspoň raz za 6 mesiacov nakupovali v obchode, ktorý propaguje svoje výrobky ako udržateľné. Takmer rovnaký podiel spotrebiteľov (77 %) zvažoval alebo zmenil svoju lojalitu k udržateľným značkám.

Pre viac ako polovicu amerických spotrebiteľov je však rozhodujúcim faktorom pri nakupovaní udržateľných výrobkov cena.

Prieskum spoločnosti Deloitte zameraný na trh Spojeného kráľovstva odhalil tri hlavné dôvody, prečo spotrebitelia považujú výrobok za udržateľný: 

 1. biologická rozložiteľnosť (65 %), 
 2. recyklovaný alebo opätovne použitý materiál (60 %)
 3. a zodpovedný pôvod alebo zber (56 %). 

Napriek tomu je pre 52 % respondentov pri kúpe najdôležitejším faktorom životnosť. Podobne je to aj s hlavnými dôvodmi, ktoré ľuďom bránia v osvojení si udržateľnejšieho životného štýlu. Sú nimi nákladnosť, nedostatočný záujem o túto problematiku aj nedostatok informácií.

Aj z prieskumu spoločnosti EY zameraného na Nemecko vyplýva, že ak je výrobok príliš drahý alebo je ťažké rozpoznať jeho aspekt udržateľnosti, predstavuje to pre kupujúcich prekážku. Z výsledkov spoločnosti Deloitte vyplýva, že nižšie ceny (25 %), vyšší príjem (16 %) a označovanie udržateľných výrobkov (14 %) sú hlavnými dôvodmi, ktoré by respondentov motivovali k výberu udržateľnejších alternatív.

23 % nemeckých spotrebiteľov uviedlo, že nakupujú viac alebo takmer výlučne udržateľné produkty, pričom kľúčovými faktormi, ktoré prispeli k tejto zmene, sú dôvera, dostupné informácie a väčší sortiment výrobkov.

2. Globálne postoje

Správa 2023 Buying Green Report s globálnou vzorkou respondentov ukázala zvýšený záujem o udržateľnosť aj ochotu si za ňu priplatiť. 82 % ľudí by bolo ochotných zaplatiť viac za udržateľné produkty. Okrem toho si 71 % ľudí počas posledných šiestich mesiacov kúpilo výrobok na základe jeho udržateľného charakteru. 76 – 77 % respondentov z generácie Z a mileniálov uprednostňuje nákup produktov v udržateľných obaloch.

Globálny prieskum spoločnosti IBM uvádza podobné zistenia. Až 51 % respondentov sa vyjadrilo, že environmentálna udržateľnosť je pre nich v roku 2022 dôležitejšia ako pred rokom. Navyše takmer polovica spotrebiteľov si priplatila za výrobky označené ako udržateľné alebo spoločensky zodpovedné.

Kombinácia lepšej kvality, vyššej hodnoty za peniaze a dostatočných informácií o vplyve nákupu by 83 % spotrebiteľov podnietila k nákupu udržateľnejších výrobkov.

Kupujúci sú ochotní zaplatiť viac za udržateľné výrobky, ale potrebujú transparentné informácie a hodnotu.

Čo môžete ako značka urobiť?

Na základe zistení z prieskumov existujú tri hlavné oblasti, na ktoré sa treba zamerať. Nasledujúce kroky vám môžu pomôcť osloviť spotrebiteľov, ktorí sa čoraz viac zaujímajú o udržateľnosť:

1. Komunikácia

Je veľmi dôležité poskytovať informácie, ktoré sa dajú ľahko pochopiť počas nákupného procesu – či už ide o označovanie výrobkov, výber udržateľných produktov alebo možnosti filtrovania v internetových obchodoch.

 • Poskytnite informácie o dopade nákupu: Keďže väčšinu globálnych spotrebiteľov by k nákupu udržateľných produktov povzbudilo viac faktov o dopade ich výberu, je pre vás signálom poskytnúť podrobnosti o tom, ako kúpa produktu pozitívne ovplyvní životné prostredie, spoločnosť alebo miestnu komunitu. Môže to tiež pomôcť odôvodniť vyššiu cenu a poskytnúť hlbšiu hodnotovú propozíciu.
 • Zdôraznite úsilie a referencie v oblasti udržateľnosti: Vzhľadom na vysoké percento respondentov, ktorí sa zamýšľajú nad udržateľnými značkami a nakupujú ich, by ste sa v marketingových kampaniach, vo výkladoch predajní aj na online platformách mali zamerať na jasnú komunikáciu svojich snáh o udržateľnosť.
 • Vytvárajte vzdelávacie kampane: Kupujúci majú problém získať dostatok informácií o udržateľnosti nielen v Spojenom kráľovstve alebo Nemecku, ale aj v celosvetovom meradle. Preto je rozumným krokom spustenie vzdelávacích kampaní, ktoré zdôrazňujú význam udržateľnosti, jej vplyv na životné prostredie a jej výhody pre spotrebiteľov.

Vaše vzdelávacie kampane by nemali končiť pri infografikách a vysvetľujúcich blogových článkoch. Skúste nadviazať spoluprácu s mimovládnymi organizáciami, environmentálnymi aktivistami a odborníkmi, ktorí môžu vašim tvrdeniam dodať váhu a pomôcť rozšíriť posolstvo medzi širšie publikum.

2. Produkt

Kupujúci pri hľadaní udržateľných alternatív zohľadňujú nielen cenu, ale aj parametre výrobku vrátane recyklovateľnosti, biologickej rozložiteľnosti alebo ekologických obalov.    

 • Vyvíjajte biologicky rozložiteľné produkty: Keďže 65 % respondentov v Spojenom kráľovstve považuje biologickú rozložiteľnosť za kľúčový faktor udržateľnosti, vyčlenenie zdrojov na výskum biodegradovateľných materiálov vhodných pre vaše výrobky a obaly je krok správnym smerom.
 • Rozšírte sortiment produktov: V súlade so zisteniami prieskumu spoločnosti EY v Nemecku môže vaša značka rozšíriť sortiment udržateľných produktov, aby vyhovela spotrebiteľom, ktorí uprednostňujú tento druh tovaru.
 • Prejdite na udržateľné obaly: Vzhľadom na výrazné preferencie respondentov z generácie Z a mileniálov musíte preskúmať súčasné obalové materiály a identifikovať oblasti, ktoré je potrebné zlepšiť. Zvážte alternatívy, ako kompostovateľné bioplasty, recyklovaný papier alebo morské riasy.

Naše obaly na jedlo vyrobené z biologicky rozložiteľného a kompostovateľného bioplastu sa v priemyselnom komposte rozložia do 180 dní.

3. Cena

Aj keď je ochota platiť viac za udržateľné produkty, cena zostáva rozhodujúcim faktorom ovplyvňujúcim nákupné správanie. Je známe, že cena týchto materiálov je zvyčajne vyššia, avšak závisí aj od použitej výrobnej technológie. V spoločnosti Ecompo sa nám podarilo znížiť výrobné náklady takmer na cenu bežných plastov. Tu sú ďalšie praktické kroky, ktoré môžete podniknúť:

 • Vyzdvihnite hodnotu v čase: Namiesto toho, aby ste sa zameriavali len na počiatočné náklady, je potrebné komunikovať dlhodobú hodnotu a úspory, ktoré vyplývajú z nákupu odolných a udržateľných výrobkov.
 • Uveďte na trh prémiové série udržateľných produktov: Ak si uvedomíte, že značná časť globálnych spotrebiteľov je ochotná priplatiť si za udržateľnosť, vaša značka môže predstaviť prémiovú produktovú líniu. Tá uspokojí tých, ktorí sú ochotní zaplatiť viac. Zároveň ponúkajte štandardné výrobky pre spotrebiteľov, ktorí sa viac zameriavajú na cenu.
 • Ponúknite motivačné programy a zľavy: Aby ste motivovali vašu cieľovú skupinu, môžete ponúkať aj pravidelné zľavy alebo vernostné odmeny za nákup udržateľných výrobkov.

Je nevyhnutné zabezpečiť, aby vyššia cena bola odôvodnená hmatateľnými udržateľnými prínosmi, a nie iba greenwashinovými tvrdeniami o ekologickom prístupe.

Ecompo vám môže pomôcť

Radi spolupracujeme so značkami, ktoré uprednostňujú udržateľnosť. Pomôžeme vám vyvinúť produkt na mieru, ktorý osloví vašu cieľovú skupinu.
Začať konverzáciu

Odbornosť do vašej schránky

Zaregistrujte sa a získajte exkluzívny obsah týkajúci sa bioplastov od našich expertov.
Newsletter SK

Riešenia na mieru

Biologicky rozložiteľné materiály vyvíjame už viac ako 10 rokov.
Zistiť viac
Sme spoločnosť zameraná na výrobu produktov z bioplastov a partner, ktorý s vami zdieľa víziu o zelenšej budúcnosti.
© 2024 ecompo.sk
 | Web navrhla a vytvorila agentúra YNK media
crossmenu